Om Ti på topp Frosta

Ti på topp Frosta arrangeres av Midt-Norge Bedriftsidrettskrets. Vi har turer for alle, med varierende terreng, lengde og vanskelighetsgrad. Aktivitetsperioden 29.april - 15. oktober.


Lag
Du kan velge om du vil delta som individuell deltaker eller med et vennelag, familielag eller bedriftslag. Lagene kan bestå av 3-8 personer. En bedrift kan konkurrere med andre bedrifter, og ha mange forskjellige lag registrert.


Pris
Pris for å delta er 230 kr. Det koster 150 kr å legge til barn som ikke har egen mobil, innunder din egen profil på familielaget. 


Deltagerpremier
Ti på topp-koppen deles ut til alle som har registrert 10 ulike turer (7 turer for de over 70 år eller under 10 år).  Vi har også en del uttrekkspremier som vil bli trekt ut blant deltagerne som har klart kravet beskrevet over.


Registrere turer
På hver turmålsbeskrivelse finner du informasjon om hvor du finner innsjekkingspunktet for turen. Når du kommer til innsjekkingspunktet sjekker du inn via appen på telefonen. Da blir turen automatisk registrert og du får ett poeng. Dette er en digital løsning gjennom appen, så du vil ikke finne noen fysiske skilter med innsjekkingskode.  


Ti på topp for alle
Ti på Topp ønsker å kunne legge til rette for fysisk aktivitet for alle i innbyggere i Steinkjer. Vi ønsker å kunne stimulere til en aktiv livsstil for personer med funksjonsnedsettelser uansett om noen av Ti på Topp-turene er utenfor deres rekkevidde. Man velger hvilke av turmåla man kan klare og går disse minst ti ganger. Da har man rett på deltagerpremie. Klarer man flere enn ti turer er det bonus i form av flere flotte turer. Tilbakemeldinger fra deltagerne som benyttet seg av dette i fjor var meget gode og gav de en betydelig motivasjon til å komme seg ut. Så den muligheten må vi fortsette å ha. Påmelding skjer på vanlig måte; kjøp av hefte i butikk eller direkte på hjemmeside/app. Man kan også delta på lag som normalt.
I tillegg må man sende en begrunnelse til andrea.hagstrom@bedriftsidretten.no innen 1. juli. Det er fullt mulig å starte å gå turer før man sender mailen. På resultatlista som ligger på hjemmesiden vil det ikke synes at man har klart kravet etter ti turer gått, men premiering blir det til alle som har klart sine ti turer. Mailen som nevnt over gjør at vi vet om de som har benyttet denne muligheten.


Litt om tureneDet kan være smart å laste ned turene i appen før du begynner å gå.


Husk: All ferdsel skjer på eget ansvar.


Ti på topp er et landsdekkende turtilbud med 40 lokale konkurranser rundt om i Norge. Nedenfor finner du oversikten over alle områdene